Sledovať

Nie som v štartovej listine a zaplatil som načas.

Toto systémové opatrenie sa týka výhradne registrácii družstiev.

Družstvá sa zobrazujú na štartovej listine iba vtedy, ak splnia podmienku minimálneho počtu členov na skupinovú zľavu a každý jeho člen zaplatil riadne za registráciu.

Pokiaľ sa nájde v niektorom družstve neplatič, tak sa nebude zobrazovať v štartovej listine nikto z družstva. Je na kapitánovi a ostatných členov družstva, aby dohliadli na neplatičov vo svojom družstve, ktorí spôsobujú týmto neoprávnené využitie skupinových zliav.

Príklad: ak sa zaregistruje do 4-členného družstva 5 osôb, ale zaplatili len 3 osoby, tak sa také družstvo nebude zobrazovať v štartovej listine do momentu, než zaplatí aspoň jeden z dvoch
neplatičov, aby bola splnená podmienka na skupinovú zľavu. Podobne to platí aj pri 15 členných družstvách.

V prípade nekompletných družstiev pravidelne kontaktujeme celé družstvo a snažíme sa vyriešiť situáciu takmer do týždňa po registrácii.

Pokiaľ neplatič nereaguje na naše výzvy a nezaplatí ani do dňa pretekov, tak zbytok platiacich členov družstva bude musieť doplatiť rozdiel (vrátiť 10%) v registrácii v deň pretekov.

 

Pomohol Vám tento článok?
0 z 0 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk