Vraciate poplatky naspäť?

Nie, nevydávame štartovné naspäť, bez ohľadu na okolnosti a nevydávame ani čiastkové náhrady. Tiež nie je možné registráciu preniesť z jednej osoby na druhú. Ak ste zranený a nemôžete pretekať, môžete sa podieľať na preteku ako dobrovoľnik aby ste získali kredit na budúci pretek.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk