Sledovať

Svetové rebríčky, prebiehajúca sezóna a body?

Reebok Spartan Preteky sú vyhodnocované podľa času, bodmi, vekovou kategóriou, pohlavím a podľa výkonu rozhodcami.

Po každom preteku obdržíte body, ktoré sú prideľované na základe vašeho dosiahnutého času,  veku a pohlavia. Maximálny počet dosiahnutých bodov na jeden pretek je 300.  Beast má hodnotu 100%,  Super 98% a Sprint  96%. Iba 5 najlepších výsledkov v sezóne pretekára sa počíta do celkového hodnotenia.

Svetová Tabuľka: Poradie v tejto tabuľke zahŕňa všetky preteky Spartan Race z celého sveta, ktoré sa uskutočnili v období medzi Majstrovstvami sveta. To znamená sezóna 2017 začína po MS ktoré sa konali v Lake Tahoe USA dňa 3.okt 2016 a bude trvať do nasledujúcich MS, ktoré sa budú konať zhodou okolností opäť v Lake Tahoe , USA dňa 1. okt 2016.
Euro Tabuľka: Výsledky v tejto tabuľke zahrňujú všetky preteky z celej Európy ktoré sa uskutočnili v období medzi Majstrovstvami Európy. To znamená sezóna 2017 sa začína po ME 2016, ktoré sa konali škótskom Edinburgu dňa 6. sep 2016 a bude končiť do nasledujúcich ME, ktoré sa budú konať v západnej EU.
Národná Tabuľka Slovensko: Poradie v tejto tabuľke zahŕňa všetky preteky Spartan Race uskutočnené na území Slovenska za kalendárny rok.

Pozri výsledky za predošlé sezóny   tu

Pomohol Vám tento článok?
0 z 0 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk