Ako vystaviť fakúru za preteky.

Faktúry (platí pre  CZ, SK, PL).

 

Kedy si môžete požiadať o vystavenie faktúry?

Pretekár môže požiadať o vystavenie faktúry do 10 dní od zaplatenia. Pokiaľ nestihnete limit do 10 dní bohužiaľ faktúru Vám nebudeme môcť vystaviť.

 

Aké informácie musí poslať žiadateľ o vystavenie faktúry?

Každý pretekár, ktorý má záujem o faktúru musí poslať následujúce informácie:

  • firemné fakturačné údaje
  • celé meno pretekára
  • Identifikačné číslo pretekára tzv. Reg ID. Je to číslo, ktoré pretekár obrdrží v potvrdzovacom email po registrácii  (prosím, nemýľte si toto číslo s BiB číslom - štartovým číslom)
  • názov a dátum preteku
  • v predmete emailovej správy uveďte "Faktúra"

 

Čo ak informácie budú neúplné?

Pokiaľ pretekár pošle neúplné informácie, tak nebudeme schopní vyhotoviť faktúru v zmysle zákona.  Preto je veľmi dôležité, aby ste poslali všetky požadované informácie kompletné a načas.

 

Je  možné vystaviť faktúru pre družstvo?

Áno, je to možné. Stačí poslať jeden email za celé družstvo s požadovanými údajmi.

 

Môže byť vystavená jedna faktúra aj pre viacerých individuálnych pretekárov?

Áno, je to možné. Žiadosť pre celú takú skupinu môže byť zaslaná v jednom emaily s požadovanými údajmi.

 

Kam treba poslať žiadosť?

Pretekár musí poslať žiadosť o vystavenie faktúry na  email info@sk.spartan.com  Neposielajte žiadosti na iné emailové účty. Takéto žiadosti  búdú ignorované.

 

Kedy dostanete faktúru?

Pretekár dostane faktúru do 7 dní od podania žiadosti.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk