Ako vystaviť fakúru za preteky.

Faktúry (platí pre HU)

Vzhľadom k legislatívnym rozdielom v jednotlivých krajinách používa náš registračný systém  v prípade všetkých pretekov konaných v Maďarsku prídavný modul, ktorý umožňuje všetkým pretekárom prijímať faktúru za zaplatenie automaticky bez rozdielu, či sa jedná o individuálného pretekára, alebo o družstvo.

Pokiaľ pretekár platí kreditnou kartou, bude faktúra vystavená automaticky na údaje, ktoré pretekár uviedol počas registrácie v registračnom formulári.

Pokiaľ si pretekár vyberie platbu bankovým prevodom (pozor-táto možnosť sa ponúkne iba pretekárom z Maďarska pokiaľ sa registrujú na preteky v Maďarsku),  tak si môže vo svojom profile ešte pred odoslaním platby upraviť fakturačné udaje. To je vhodné využívať najmä vtedy, ak pretekár chce vystaviť faktúru pre celé družstvo, alebo rôzne fakúry pre jednotlivých členov družstva.

 

Faktúry (platí pre  CZ, SK, PL a RO).

Náš registračný systém neumožňuje automatické zasielanie faktúry po zaplatení registrácie pri pretekoch konaných v iných krajinách ako je Maďarsko.

Individuálny pretekár si môže nastaviť vo svojom profile fakturačné údaje a vystaviť si tak vlasnú faktúru. Vystavenie faktúry pre družstvá sa ale musí požiadať.

 

Kedy si môžete požiadať o vystavenie faktúry?

Pretekár môže požiadať o vystavenie faktúry do 10 dní od zaplatenia. Pokiaľ nestihnete limit do 10 dní bohužiaľ faktúru Vám nebudeme môcť vystaviť.

 

Aké informácie musí poslať žiadateľ o vystavenie faktúry?

Každý pretekár, ktorý má záujem o faktúru musí poslať následujúce informácie:

  • firemné fakturačné údaje
  • celé mená pretekárov
  • Identifikačné čísla pretekárov tzv. Reg ID. Je to číslo, ktoré pretekár obrdrží v potvrdzovacom email po registrácii  (prosím, nemýľte si toto číslo s BiB číslom - štartovým číslom)
  • názov a dátum preteku
  • v predmete emailovej správy uveďte "Faktúra"

 

Čo ak informácie budú neúplné?

Pokiaľ pretekár pošle neúplné informácie, tak nebudeme schopní vyhotoviť faktúru v zmysle zákona.  Preto je veľmi dôležité, aby ste poslali všetky požadované informácie kompletné a načas.

 

Je  možné vystaviť faktúru pre družstvo?

Áno, je to možné. Stačí poslať jeden email za celé družstvo s požadovanými údajmi.

 

Môže byť vystavená jedna faktúra aj pre viacerých individuálnych pretekárov?

Áno, je to možné. Žiadosť pre celú takú skupinu môže byť zaslaná v jednom emaily s požadovanými údajmi.

 

Kam treba poslať žiadosť?

Pretekár musí poslať žiadosť o vystavenie faktúry na  email info@sk.spartan.com  Neposielajte žiadosti na iné emailové účty. Takéto žiadosti  búdú ignorované.

 

Kedy dostanete faktúru?

Pretekár dostane faktúru do 7 dní od podania žiadosti.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk