Sledovať

Ako správne a čo najrýchlejšie prejsť registráciou v deň pretekov.

Registračný proces môže byť niekedy pre pretekárov stresujúci a zabrať veľa času. Aby ste sa tomu vyhli, tak tu nájdete niekoľko užitočných rád ako prejsť rannou registráciou hladko a bezchybne.

 • v provm rade dostavne sa  na preteky minimálne jednu hodinu, pred vašim plánovaným štartom
 • hneď po príchode do festival arény vyhľadajte stan so štartovnými číslami. Stan je označený banerom Race BiBs.  Aj keď už viete svoje štartové číslo z webovej stránky pre istotu skontrolujte štartovú listinu, ktorá je vyvesená na tabuli. Mená sú zoradené abecedne. Pokiaľ ste v online registrácii urobili chybu a omylom ste uviedli meno ako priezvisko, tak sa nenájdete pod svojím priezvisko, ale musite hľadať v zozname pod svojim menom. Niektoré osoby sú v štartovej listine zvýraznené modrým podfarbením. Sú to osoby, ktoré maju rovnaké meno aj priezvisko. Ak sa takýto prípad týka aj Vás, tak zvýšte pozornosť a vyhľadajte sa podľa ďalších rozlišovacím údajov ako sú - rok narodenia, mesto, čas štartu, názov družstva a reg ID. V prípade, že sú na preteku zaregistrovaní napr. otec a syn s rovnakými menami je pravdepodobné, že budú aj všetky ostatné údaje rovnaké. V takom prípade sa osoby dajú rozlíšť na štartovej listine iba podľa roku narodenia a registračného ID čísla.
 • dopíšte správne štartové číslo do reverzu, vyplňte celý reverz a nezabudnite sa podpísať
 • presuňte sa ku stanom s Registráciou a s podpísaným reverzom a dokladom totožnosti sa postavte do radu podľa vašeho štartového čísla.
 • pri preberaní štartového sáčku si skontrolujte či všetky údaje na štítku nalepenom na obálke súhlasia.
 • obálku neotvárajte, ale prejdite s ňou k východu z registrácie, kde je inšatalovaný kontrolný bod s TV obrazovkou. Akonáhle stúpnete na podložkou na obrazovke na najvyššom riadku sa zobrazí Vaše meno  a čas štartu.
 • Až po tejto kontrole funkčnosti vašeho meracieho čipu a po opustení registračného priestoru  si pripevnite na zápästie čip a všetky pásky čo nájdete v obálke. Čo všetko by mal obsahovať štartový sáčok si prečítajte tu.
 • v blízkosti východu z registrácie nájdete aj Marking station. Tu vám naše dobrovoľníčky môžu fixou napísať na telo vaše štartové číslo. Nie je to povinné, ale pomôže to vo vyľadávaní fotografií.
 • Po označení si môžete osobné veci odložiť do úschovne. Stany su označené nápisom BagCheck. Poplatok je 1 euro  za jeden kus batožiny na celý deň. Poplatok sa platí priamo pri registračných stanoch v hlavnej pokladni, kde dostanete token. Ten potom odovzdáte v úschovni.
 • približne 10 minút pred vašim plánovaným štartom sa začne rozcvička v blízkosti pódia.
 • po rozcvičke cca. 3 minúty pred štartom budete vpustení to štartovného koridoru. Každý pretekár musí pred vchodom ukázať zápästie s páskou, tak aby bolo vidno vyznačený čas štartu. Pokiaľ čas nebude súhlasiť, nebudete vpustení na štart.
 • 30 sekúnd pred štartom bude pred štartujúcich pohodený na zem dymový granát.
 • 10 sekúnd pred štartom spustí moderátor verejné odpočítavanie až po samotný štart. 
 • veľa šťastia.
Pomohol Vám tento článok?
0 z 0 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk