Sledovať

Čo by ste mali vedieť o behu v Elite/Age Group kategórie.

Takže ste sa rozhodli bežať s najlepšími z najlepších a zapojiť sa do Elite kategórie, alebo len tak pretekať , aby ste si vyskúšali o čom to je byť v tejto prestížnej súťaži:

 

Sme nadšení, keď vidíme, že postupujete v hierarchii Spartan, avšak existuje niekoľko vecí, ktoré by ste mali dobre vedieť:

  1. Musíte prísť včas na štart vašej vlny. Ak prídete neskoro, budete diskvalifikovaní z vašej vlny a presunutí do Open.

  2. Taktiež súhlasíte s tým, že neprijmete žiadnu vonkajšiu pomoc na prekážkach, neposkytnete pomoc, ako sú poskytovanie jedla alebo nápojov a neprijmete lekársku pomoc.

  3. Budete filmovaní pri viacerých prekážkach, aby sme si preverili správne a úplné vykonanie trestných cvikov - burpee.

  4. Máte čas až do konca pretekov, aby ste si prezreli film. (plati iba pre prípady sporných situácii)

  5. Ak nedokončíte 30 správnych burpees, budete penalizovaní 30 sekundami za každý vynechaný, alebo  nesprávny burpee a to až do 10 neuznaných buprees s celkovou časovou penalizáciou 5 minút.

  6. Ak máte viac ako 10 vynechaných, nesprávnych burpees, budete diskvalifikovaní.

  7. Pretekári Elity môžu podať protesty najneskôr 1 hodinu pred slávnostným odovzdaním cien.

  8. Je na vás, aby ste si počítali burpees, nie je to práca dobrovoľníkov, ani traťových maršálov a ani rozhodcov. 

Poznámka: Upozrňujeme, že ak ste diskvalifikovaní z akéhokoľvek dôvodu, nebude  Vám zaznamenaný Váš dosiahnutý čas a nebudete môcť byť presunutý ani do Open kategórie. Žiadne refundácie ani kredity nebudú poskytnuté. Diskvalifikované preteky sa nebudú započítavať do vašej Trifecty, alebo bodového hodnotenia.

Pomohol Vám tento článok?
0 z 0 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk