Sledovať

Prečo sú oficiálne výsledky na web stránkach tak rozdielne od neoficiálnych na onlinesystem.cz?

Neoficiálne výsledky sa zverejňujú okamžite po dobehnutí pretekára do cieľa na stránkach časomiery onlinesystem.cz  Tieto výsledky sa môžu ešte najbližších 48 hodín po ukončení pretekov upraviť podľa vyhodnotenia video záznamov a hlásení rozhodcov na prekážkách. V stredu po pretekoch sa takto upravené výsledky odosielajú do USA, kde sú spracované treťou stranou firmou Athlinks a vo štvrtok, alebo piatok bývajú oficiálne výsledky zverejnené aj na našich web stránkach.

Hlavný rozdiel v zobrazovaní výsledkov je ten, že na stránkach časomiery sú výsledky zobrazované v podrobnejších kategóriách a na našich webových stránkach sú výsledky zobrazované tak, že sa nerozlišuje medzi členmi družstva a individuálnymi pretekármi.

Pomohol Vám tento článok?
0 z 0 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk