Môžem si rozdeliť svoju smenu s kamarátom? Ja si odpracujem prvú polovicu smeny a kamarát odpracuje druhú polovicu?

No.  Due to volunteer training procedures and the operational needs of the race, we cannot split the pre-determined shift times.  Please, only commit to volunteering if you can stay for the entire shift time.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk