Sledovať

Aký je vekový limit pre dobrovoľníkov?

DEŇ PRETEKOV:

Minimálny vek dobrovoľníka na preteky je 17 rokov za podmienky, že reverz podpíše jeden z rodičov dobrovoľníka.   

 

NAKLÁDKA A VYKLÁDKA KAMIÓNOV, BUDOVANIE PREKÁŽOK, TRASY A FESTIVALOVKY:

Minimálny vek dobrovoľníka je 18 rokov.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Voľný lístok získaný dobrovoľníctvom je určený len pre pravidelné preteky určené pre dospelých, nie pre detské preteky a všetci pretekári musia byť minimálne 15 roční v deň pretekov, aby mohli bežať na pretekoch pre dospelých. Ak ste dobrovoľník a máte zo sebou malé deti, nechajte ich na starosť iným dospelým osobám, ktoré nie sú dobrovoľníkmi, alebo nepretekajú. Ak aj napriek tomu prídete na svoju zmenu s deťmi, budete vyzvaní, aby ste ukončili Vašu činnosť dobrovoľníka. Spoločnosť Spartan Race si vyhradzuje právo hlásiť deti bez dozoru miestnym kompetentným orgánom.

Pomohol Vám tento článok?
0 z 0 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk