Sledovať

Na pretekoch som sa zranil, ako nahlásiť poistnú udalosť?

Na pretekoch som sa zranil, ako nahlásiť poistnú udalosť?

Všetci pretekári (okrem detských kategórií), ktorí sú zaregistrovaní na preteky organizované v Centrálnej Európe (CEU) automaticky poistení na deň pretekov v poisťovni MetLife. Poistka nezahrňuje poistné udalosti vzniknuté na ceste na preteky a na ceste z pretekov domov. Poistenie kryje iba poistné udalosti vzniknuté počas pretekov na trase pretekov. Viac informácii o poistnom krytí nájdete v dokumente "Rozsah poistného krytia" nižšie. Pretekár, ktorý sa zranil na pretekoch a chce nahlásiť poistnú udalosť može si stiahnúť formulár na Poistné Hlásenie.  Toto poistné hlásenie by malo byť adresované na kontaktnú osobu poisťovne MetLife: Ľudmila Kriváňová ludmilakrivanova@gmail.com tel: + 421 905 254 285

Pomohol Vám tento článok?
0 z 0 to pomohlo
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk