Prihlásil som sa ako dobrovoľník spolu s kamarátom a chceme pracovať v smene spolu. Je to možné?

Check-in together on race day, and we will do everything we can to make sure you can work together.  Large groups can't be placed on the course together, so if you are a course volunteer in a large group, pick one buddy that you would like to work with, and we will make it happen.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk